Badanie typu

Badanie typu to w świetle nowych norm recepta mieszanki mineralno-bitumicznej. W laboratorium przeprowadzamy badania typu dla wszystkich rodzajów tych mieszanek. Posiadany sprzęt pozwala nam na wykonywanie następujących badań typu. Koleinowanie Badanie...

Strona główna

Laboratorium „DROGDAN” Daniel Bekus powstało 15 kwietnia 2002 roku. Na początku działalności firma była zaangażowana w budownictwo drogowe i obsługę laboratoryjną inwestycji drogowych. W roku 2004 wycofało się z działalności budowlanej koncentrując się na rozwinięciu pracowni laboratoryjnej. W tym czasie zostały zakupione nowe maszyny i urządzenia na potrzeby prowadzonej działalności. Od kilku lat prowadzimy badania na budowach na terenie województwa Śląskiego i Opolskiego. Naszymi kontrahentami są prywatne firmy, jaki i jednostki administracji Państwowej. Posiadamy rozbudowany park samochodowo-techniczny co umożliwia nam szybki dojazd na miejsce zlecenia. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doświadczenie w wykonywaniu badań co mogą potwierdzić referencje otrzymane od zamawiających.

Oferujemy szeroki wachlarz badań w terenie jak i w laboratorium w konkurencyjnych cenach.

Obecnie Laboratorium znajduje się w Podłężu Szlacheckim 29A w Gminie Przystajń. Laboratorium wyposażone jest w sprzęt służący do wykonywania badań typu dla mieszanek mineralno-bitumicznych oraz do opracowywania recept na mieszanki mineralno-bitumiczne, mieszanki MCE oraz mieszanki MC. Posiadamy również urządzenia do wykonywania prac badawczych w terenie.