Badanie typu

Badanie typu to w świetle nowych norm recepta mieszanki mineralno-bitumicznej. W laboratorium przeprowadzamy badania typu dla wszystkich rodzajów tych mieszanek. Posiadany sprzęt pozwala nam na wykonywanie następujących badań typu. Koleinowanie Badanie...

ARCHIVE

Archive for the ‘oferta’ Category

Pozostałe badania

By boru | oferta

Między innymi wykonujemy badania: Ekstrakcja MMA, MCE Zawartość wolnej przestrzeni w MMA i MCE Stabilność i odkształcenie MMA i MCE Analiza sitowa Stopnia zagęszczenia i wolnej przestrzeni MMA Połączenia między warstwowe (test Leutnera ) Makrotekstura nawierzchni Projektowanie recept MMA, MCE, MC Penetracje, PiK Nośności podbudów i gruntów (VSS) Stopnia zagęszczenia nasypów (sonda stożkowa) Odwierty do [&hellip

Wykaz sprzętu

By boru | oferta

Nazwa Urządzenia Ilość sztuk ekstrakotror automatyczny 1 ubijak Marshall′a 2 prasę Marshall′a 1 suszarki laboratoryjne 5 świder do gruntów 1 łaźnie wodne 3 zestaw szkła laboratoryjnego (termometry, piknometry, zlewki, tryskawki, itp.) ok 60 program do projektowania recept 3 zestawy sit 3 zestawy komorę próżniową 1 urządzenie do określania wskaźnika piaskowego 1 penetrometr 1 wiertnicę drogową [&hellip