Pozostałe badania

Między innymi wykonujemy badania:

 • Ekstrakcja MMA, MCE
 • Zawartość wolnej przestrzeni w MMA i MCE
 • Stabilność i odkształcenie MMA i MCE
 • Analiza sitowa
 • Stopnia zagęszczenia i wolnej przestrzeni MMA
 • Połączenia między warstwowe (test Leutnera )
 • Makrotekstura nawierzchni
 • Projektowanie recept MMA, MCE, MC
 • Penetracje, PiK
 • Nośności podbudów i gruntów (VSS)
 • Stopnia zagęszczenia nasypów (sonda stożkowa)
 • Odwierty do gł. 2 m.
 • Równość podłużną (plaograf)
 • Komfort jazdy (IRI)
 • Wytrzymałość betonu i MC
 • Przydatność gruntów do wbudowania
 • Ugięcia belką Benkelmana