Strona główna

Laboratorium „DROGDAN” Daniel Bekus powstało 15 kwietnia 2002 roku. Na początku działalności firma była zaangażowana w budownictwo drogowe i obsługę laboratoryjną inwestycji drogowych. W roku 2004 wycofało się z działalności budowlanej koncentrując się na rozwinięciu pracowni laboratoryjnej. W tym czasie zostały zakupione nowe maszyny i urządzenia na potrzeby prowadzonej działalności. Od kilku lat prowadzimy badania na budowach na terenie województwa Śląskiego i Opolskiego. Naszymi kontrahentami są prywatne firmy, jaki i jednostki administracji Państwowej. Posiadamy rozbudowany park samochodowo-techniczny co umożliwia nam szybki dojazd na miejsce zlecenia. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doświadczenie w wykonywaniu badań co mogą potwierdzić referencje otrzymane od zamawiających.

Oferujemy szeroki wachlarz badań w terenie jak i w laboratorium w konkurencyjnych cenach.

Obecnie Laboratorium znajduje się w Podłężu Szlacheckim 29A w Gminie Przystajń. Laboratorium wyposażone jest w sprzęt służący do wykonywania badań typu dla mieszanek mineralno-bitumicznych oraz do opracowywania recept na mieszanki mineralno-bitumiczne, mieszanki MCE oraz mieszanki MC. Posiadamy również urządzenia do wykonywania prac badawczych w terenie.