Wykaz sprzętu

Nazwa Urządzenia Ilość sztuk
ekstrakotror automatyczny 1
ubijak Marshall′a 2
prasę Marshall′a 1
suszarki laboratoryjne 5
świder do gruntów 1
łaźnie wodne 3
zestaw szkła laboratoryjnego (termometry, piknometry, zlewki, tryskawki, itp.) ok 60
program do projektowania recept 3
zestawy sit 3 zestawy
komorę próżniową 1
urządzenie do określania wskaźnika piaskowego 1
penetrometr 1
wiertnicę drogową z wymiennymi wiertłami 2
wagę hydrostatyczną 3
wagę zwykłą 1
sondy stożkowe lekkie z wyciągarką 3
aparaty VSS 4
płytę obciążenia dynamicznego 2
termos do przewożenia gorącej masy 2
aparat Casagrande 1
aparat Proctor′a 1
aparat do kapilarności biernej gruntów 1
formy i ubijak do stabilizacji cementem i betonu 50
planograf 1
prasa do betonów 1
belka Benkelmana 1
koleinomierz lekki + zagęszczarka 1