Badanie typu

Badanie typu to w świetle nowych norm recepta mieszanki mineralno-bitumicznej. W laboratorium przeprowadzamy badania typu dla wszystkich rodzajów tych mieszanek. Posiadany sprzęt pozwala nam na wykonywanie następujących badań typu.

Koleinowanie

Badanie koleinowania przeprowadza się dla mieszanek mineralno-bitumicznych od KR3 do KR6 wynik badania jest załączany jako obowiązkowe badanie do badania typu zgodnie z PN-EN 12697-22. W naszym laboratorium posiadamy zestaw urządzeń do przeprowadzenia tego badania. Badanie przeprowadzamy na gotowych mieszankach dostarczonych przez zlecającego (potrzeba około 40-45 gotowego produktu), lub z materiałów wsadowych które mieszamy w posiadanej mieszarce, oraz badanie z wyciętej nawierzchni.

Odporność na działanie wody i mrozu

Badanie odporności na działanie wody i mrozu przeprowadza się dla wszystkich kategorii ruchu od KR1 do KR6. Posiadamy odpowiednie urządzenia do przeprowadzania tego badania. Badania przeprowadzamy w dwóch wariantach:

Z dostarczonej mieszanki MMA

Z dostarczonych materiałów wsadowych

W naszym laboratorium również przeprowadzamy kompletne badanie typu (opracowanie recepty) w oparciu o zestaw zharmonizowanych norm z serii PN-EN 13108 projektowanie empiryczne.